Pardubice

Bezpečno-
stní vazby stromů

Při správné instalaci bezpečnostní vazby lze výrazně snížit riziko odlomení části koruny a prodloužit životnost stromu.

Informace

Zajištění koruny stromů vazbami

Bezpečnostní vazby stromů jsou jednou ze základních možností stabilizace korun s defektními typy větvení nebo stromů s infikovanými kmeny. Díky instalaci bezpečnostní vazby nemusí dojít k radikální redukci koruny či k odstranění stromu. Dále je zajištěna provozní bezpečnost stromu proti jeho zlomení či vyvrácení. Při správné instalaci bezpečnostní vazby lze výrazně snížit riziko odlomení části koruny a prodloužit životnost stromu.


Kdy zajistit korunu stromu vazbou?
Informace

Typy vazeb

Statické vazby

Jedná se o vrtané nebo podkladnicové vazby. Lana na tento typ vazby používáme ocelová nebo syntetická. Touto technikou dosáhneme pevné spojení jištěných větví bez možnosti jejich pohybu. Vazbu instalujeme jako předpjatou ve spodní třetině stromu, abychom zamezili vzniku „karate efektu“. Nevýhodou je jejich zarůstání, především u podkladnicového typu.

Dynamické vazby

Pro tento typ vazeb se používají polyamidová, polyesterová nebo polypropylenová lana. Díky konstrukci se tyto lana vyznačují velkou dynamikou, ta může být posílena tzv. tlumičem rázu. Výhodou těchto vazeb je jejich instalace do vrchní části stromu, kde zachycují pouze extrémní výkyvy. Nevýhodou je poměrně rychlá degradace lan a to vlivem UV záření. Díky tomu životnost této vazby je v intervalu od 6 do 12 let v závislosti na okolnostech a použitém materiálu.


Typy vazeb korun stromů
Informace

Péče o vazby korun stromů

  • každoroční vizuální kontrola jištěného stromu
  • detailní kontrola v koruně stromu v polovině její životnosti
  • výměna po uplynutí doby životnosti
Jak se dál starat o vazbu koruny
Copyright © 2024 Pečujeme o stromy. Všechna práva vyhrazena.