Pardubice

Prořez stromů

Založení a výchova korun mladých stromů, které budou v dospělosti svou architekturou, tvarem a velikostí odpovídat danému stanovišti. Pro tyto účely se využíváme různých druhů řezů:

  • řezy zakládací
  • řezy udržovací
  • řezy speciální
Prořez stromů ve výškách
Informace

Řezy zakládací

Založení koruny stromu

Tento řez provádíme většinou při výsadbě, nebyla-li ve školce kvalitně zapěstováná koruna. Jedná se o citlivý a velmi důležitý řez, kterým výrazně ovlivňujeme budoucí růst a vývoj stromu.

Výchovný řez

Provádíme u mladých stromů v prvních letech po výsadbě. Cílem je dosáhnout charakteristického tvaru koruny typické pro daný taxon a přizpůsobit jeho velikost funkčním požadavkům stanoviště.

Řezy zakládací
Informace

Řezy udržovací

Zdravotní řez

V současnosti nejběžnější a nejvíce používaný typ udržovacího řezu. Cílem je zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnosti stromu, při udržení co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti.

Prosvětlovací řez

Cílem řezu je prosvětlit korunu, tj. umožnit lepší průnik světla do koruny, dále napomáhá lepší průchodnosti koruny pro vzduch a snižuje tak větrnou zátěž na ni vyvíjenou.

Symetrizační řez

Tento řez je obdobou řezu redukčního, neodstraňujeme však větve směrem k překážce, ale větve, které vychylují strom z jeho těžiště. Provádíme u stromů dlouhodobě jednostranně zastíněných, či stromů výrazně nakloněných s možností vývratu apod..

Bezpečnostní řez

Tento řez je účelově zaměřen na splnění požadavků provozní bezpečnosti stromu. Je to řez levný a provádíme jej u stromů, kde není efektivní investovat do nákladnějšího zdravotního řezu.

Redukční řez

Řez zaměřený na celkovou či jednostrannou redukci koruny. Provádíme většinou u stromů rostoucích v blízkosti domů, elektrického vedení nebo jiných překážek. Přestože redukce bývá mnohdy rozsáhlá, je našim cílem pokud možno zachovat přirozený tvar (habitus) charakteristický pro daný druh stromu.

Řezy udržovací
Informace

Řezy speciální

Hlavový řez

Upravujeme tak zejména vzrůstné stromy kdysi vysazené do ulic, v nichž díky velikosti své koruny nemohou zůstat protože ohrožují bezpečnost provozu, ale není možné jejich odstranění a následná výsadba druhů nových a na stanoviště vhodnějších.

Obvodová redukce

Patří mezi moderní metody ořezu stromů, kde zakrácením koncových částí větví po celém obvodu výrazně posuneme jejich těžiště směrem k hlavnímu kmeni. Cílem je zachovat přirozený tvar, ale výrazně snížit riziko vylomení větví. Zásah je vhodný provádět zejména z vysokozdvižných plošin.

Sesazovací řez

Jedná se o speciální řez používaný u dřevin s výraznou kmenovou a korunovou výmladností, zejména u topolů a vrb. Zásahem je ponecháno pouze torzo ze kterého vyrůstají výmladky. Tento řez je zaměřen především na bezpečnost.

Řezy speciální
Copyright © 2024 Pečujeme o stromy. Všechna práva vyhrazena.