Pardubice

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů označuje situaci, kdy strom svými parametry neumožňuje jednorázové pokácení ze země.

Rizikové kácení stromů
Informace

Rizikové kácení stromů horolezeckou technikou

Rizikové kácení stromů označuje situaci, kdy strom svými parametry neumožňuje jednorázové pokácení ze země. Každý strom má jiný tvar, růst, vlastnosti, rozložení koruny, náklon a mnoho dalších faktorů ovlivňujících kácení. Stejné je to i s místem kácení (poloha okolních stromů, terén, povětrnostní podmínky) a proto každý strom vyžaduje před pokácením individuální přístup, obhlídku a zvážení případných rizik.

Nejsnadnější případ je kácení rovných přímých stromů s pravidelnou korunou i kmenem, které bohužel tvoří jen mizivou část naší práce. Obtížnost a riziko se v první řadě odvíjí od druhu a typu stromu. Vždy se snažíme najít pro Vás finančně nejvýhodnější možnost a proto jen ve vyjímečných případech volíme práci z plošiny. Plošinu využíváme tehdy, kdy je pohyb v koruně příliš riskantní a není zde možnost využití jiného sousedního vzrostlého stromu. Dokážeme také odstranit pařez pomocí pařezové frézy.

Rizikové kácení
Informace

V kterých případech nás potřebujete?

 • když je strom napadený houbou, vyhnilý, nalomený
 • vychýlený mimo směr pádu, kam by měl být strom pokácen
 • v blízkosti stromu vede elektrické vedení
 • v blízkosti stromu nebo pod ním se nachází budova, střecha, plot, kolejiště, komunikace
 • jiné rizikové faktory, které mohou být při přímém kácení ohroženy
Kdy zvolit rizikové kácení?

Informace

Metody rizikového kácení

 • strom se kácí po větších částech bez zachycování do lana
 • strom se kácí po menších kusech bez zachycování do lan
 • větve a jednotlivé části torza stromu se chytají do lan
 • strom se kácí pomocí plošiny
 • kácení pomocí stromolezecké techniky
 • speciálním kácení pomocí stromolezecké techniky s možností posílání větví do kladkového a lanového systému, který větve a části stromu dopraví až 50m od místa kácení pomocí kladkové lanovky
Metody rizikového kácení

Rizikové kácení stromu - topolu
Informace

Postup práce při rizikovém kácení stromů


Stromolezec se v koruně stromu pohybuje pomocí lezeckých stupaček, kmenovky s ocelovým jádrem a lezeckých lan k nimž je přivázán jistící technikou na sedacím úvazku. Postupně odřezává jednotlivé větve a podle situace je buď hází samovolně na zem nebo je spouští pomocí kladky a lan pomalu, kde je pozemní pracovník odvazuje a odklízí. Po odstranění všech větví se postupně od vrcholu odřezávají jednotlivé kusy torza.

Jak se postupuje u rizikového kácení stromů?

Informace

Bezpečnost při rizikovém kácení

Arboristika, kácení stromů a výškové práce patří mezi nejrizikovější práce po celém světě a rizikové kácené obzvlášť. Bezpečnost je u nás vždy na prvním místě, neboť dokážeme vnímat rizika s touto prací spojené. Vzhledem k práci ve výškách v kombinaci s motorovou pilou a spouštěním někdy až 300 kg částí torza stromů se vystavujeme vysokému riziku úrazu, poškození majetku či smrti.


Proto zásadně používáme certifikované bezpečností stromolezecké a horolezecké vybavení a disponujeme osvědčením pro práci ve výškách.

Metody rizikového kácení
Copyright © 2024 Pečujeme o stromy. Všechna práva vyhrazena.